Coaching

Coaching is maatwerk

Er zijn veel redenen waarom je kunt kiezen voor coaching. Een coachingstraject kan kort of lang zijn, afhankelijk van wat er nodig is. Het kan zijn dat je aangemoedigd wilt worden, een concreet doel wilt stellen, je je vraag eens van een andere kant wilt bekijken, of dat je wilt uitzoeken wat dat 'iets' is dat jou niet lekker zit.

Werkwijze

Via (beeld)bellen, bekijken we samen waar jouw vraag ligt en op welke manier we jouw vraag centraal kunnen stellen in een coachingstraject. Dat kan een enkel gesprek zijn, maar we kunnen ook besluiten tot een langer traject. Coaching is een middel, het doel is uiteindelijk dat jij verder komt op je ingeslagen weg. Geen enkel onderwerp is te raar om op gecoacht te worden, zou ik zeggen. Of een coachingstraject vruchten afwerpt, heeft vooral te maken met ons contact. We bekijken samen of er een 'klik' is in onze samenwerking.

Wat kenmerkt mij als coach?

Ik vind het belangrijk om veiligheid te kunnen bieden aan jou. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken. Juist buiten je comfortzone liggen je leermogelijkheden. Dat betekent dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Leren doe je door nieuwe betekenis te geven aan je ervaringen. Dat kan via creatieve manieren van werken en denken, maar ook via gesprekken.

Mijn werkstijl kenmerkt zich door aandacht te hebben voor de rijkdom van zowel de talige als de niet-talige kant van de interactie. Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: veiligheid, rust, zorgvuldigheid, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit. Klik hier als je nog meer over mij wilt lezen.

Ik ben ingeschreven in het Register voor Professioneel Begeleiders, van de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC), onder NAP004.

Coaching en het RTGS

Tolken die zich geregistreerd hebben in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) krijgen voor coaching door In the Mirror nascholingspunten in de categorie Attitude.