Supervisie

Is supervisie iets voor jou?

Elke dag werk je met mensen: boeiende figuren, toffe gasten,  knappe koppen, markante medewerkers, irritante exemplaren en onbegrijpelijke paradijsvogels. Om er maar een paar te noemen. En met jezelf. Uiteraard. Je neemt jezelf overal mee naar toe.

Wat is supervisie?

In elk mensgericht beroep is de professional zijn of haar eigen instrument. Je werkt met mensen, en je bent zelf ook een mens. Om jezelf als instrument aan te scherpen of scherp te houden, is supervisie een zeer geschikt middel. Supervisie is leren onder begeleiding, door te reflecteren op eigen werkervaringen. Daardoor verwerf je inzicht in je eigen handelen en kun je dit duurzaam professionaliseren.

Supervisie richt zich specifiek op het leren integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten) in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Supervisie beweegt zich dan ook op het snijvlak van jou als persoon en hoe jij in je werk staat.

Waar gaat supervisie over?

Jij bepaalt zelf wat je in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Enkele voorbeelden van onderwerpen en thema’s die supervisanten kunnen aandragen zijn:

  • Werken met lastige klanten
  • Je eigen grenzen bewaken
  • Samenwerken met collega’s
  • Je eigen stijl van werken
  • Alle gedachten die door je hoofd spoken
  • Moe worden van je werk
  • Balans tussen privé en werk
  • Perfectionisme
  • Afstand en nabijheid
  • Omgaan met je eigen gevoeligheden en kwetsbaarheid

Door middel van supervisie leer je jezelf te ontwikkelen als persoon en als professional.

Werkwijze

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 en maximaal 15 bijeenkomsten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en thema’s actueel zijn. De bijeenkomsten duren 1 uur bij een 1-op-1 traject. Bij een groep van 3 supervisanten zal de duur 2 uur per sessie zijn. De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats op een dag, tijd en locatie die vooraf zijn afgestemd. Afspreken via Skype behoort tot de mogelijkheden.

Leg jij je meteen voor 10 sessies vast?

Na drie sessies vindt er een ‘klik- of afstemmingsevaluatie’ plaats en halverwege het traject schrijf je een tussenevaluatie. Aan het einde schrijf je een eindverslag over je leerervaringen. Je bent vrij om het traject tussentijds te stoppen als je daar goede redenen voor hebt.

Wat wordt er van jou als supervisant tijdens het traject verwacht?

Je schrijft vooraf aan elke supervisiesessie een werkinbreng, en na afsloop van elke sessie maak je een reflectieverslag. Daarin geef je onder andere aan wat tijdens of na de sessie lerend was voor jou als persoon en als professional.

Wat kenmerkt mij als supervisor?

Supervisie raakt aan jouw leer- werk- en levenslijn. Ik vind het belangrijk om veiligheid te kunnen bieden aan jou als supervisant. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken.

Juist buiten je comfortzone liggen je leermogelijkheden. Dat betekent dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Leren doe je door nieuwe betekenis te geven aan je ervaringen. In supervisie gebeurt dat via taal en woorden, maar ook via taalloze leeractiviteiten. Communicatie en interactie – waar het in jouw werk om gaat – bevatten meer dan alleen woorden.

Informatie over de interactie halen we ook uit non-verbale signalen van onszelf en anderen: mimiek, lichaamshouding, kledingkeuze, stiltes, blikrichting, sfeer, ruimte, manier van luisteren, intonatie, klankkleur van een stem, etc. Mijn werkstijl kenmerkt zich door aandacht te hebben voor de rijkdom van zowel de talige als de niet-talige kant van de interactie. Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit. Klik hier als je nog meer over mij wilt lezen.

Kosten supervisie

De kosten voor supervisie zijn 75,00 euro (excl. BTW) per uur per persoon.

Ik ben ingeschreven in het Register van de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches, de LVSC.

Supervisie en het RTGS

Het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) heeft nog geen standpunt ingenomen over toekenning van registerpunten voor het volgen van supervisie. Zij hebben toegezegd daar in oktober 2019 een beslissing over te nemen. Dat is uitgesteld tot voorjaar 2020. Dat betekent dat er geen nascholingspunten kunnen worden toegekend voor het volgen van supervisie bij In the Mirror.