Breng je tolktalent in kaart!

Herken jij dit?

 • Je vindt je tolkopdrachten vaak heel leuk, maar soms...
 • Je ervaart dat je een andere tolk bent dan je collega.
 • Je bent nieuwsgierig naar kenmerken van jouw persoonlijkheid.

Dan herken je dit ook . . .

 • Je wilt graag weten wat voor jou motiverende omstandigheden zijn en welke tolkopdrachten daar (niet) bij passen.
 • Je wilt je talenten bewuster inzetten tijdens tolkopdrachten.
 • Je wilt weleens onderzoeken waarom en wanneer jouw gedrag (soms) schuurt met het gedrag van je collega.

Van harte welkom bij de training
'Breng je tolktalent in kaart! (DISC)'

donderdag 28 november 2024 - Woerden

Waarom deze nascholing volgen?

Of je nu tolkt in het onderwijs, bij vergaderingen, bij de IND, op kinderfeestjes, bij de politie of op congressen: in je werk kom je allerlei mensen tegen. Deze tolkgebruikers bevinden zich in jouw werkcontext. Als je samenwerkt met een andere tolk, kleurt die collega ook jouw werkcontext. Al die anderen doen iets met jou en met jouw reactie. Jij bouwt een taalbrug in je werk. Maar niet alleen dat: jij doet er toe in de interactie met díe mensen, in díe situatie op dát moment. Interactie is veel meer dan taal alleen. Interactie heeft te maken met wie je bent en met wat je doet. Hoe beter jij jezelf kent, je eigen gedrag en het gedrag van de ander herkent en erkent, hoe beter jij constructief gedrag in kunt zetten tijdens je tolkopdrachten.

In deze nascholing gaan we aan de slag met een wetenschappelijk gevalideerd instrument, de DISC. De DISC is een persoonlijkheidsmodel dat gaat over jouw persoonlijkheid en jouw gedrag. En dan met name gedrag in relatie tot de situatie waarin je je bevindt. Het meetinstrument bestaat uit twee vragenlijsten met elk 24 vragen. De uitkomst van deze persoonlijke vragenlijst wordt vertaald naar een (persoonlijkheids)profiel. Dat profiel vormt de basis van deze nascholing. Je leert om de DISC concreet toe te passen op je gedrag in jouw specifieke tolksituatie.

Wat gaan we doen?

Vooraf krijg je een link naar twee vragenlijsten in je mailbox. Elke vragenlijst bevat 24 vragen. Die vul je in. Daar ben je ongeveer 30 minuten mee bezig. De tweede opdracht die je vooraf krijgt, is het uitwerken van een casus. Aan de hand van een vraag die je van ons krijgt, beschrijf je een tolksituatie.

Tijdens de trainingsdag krijg je uitleg over de DISC, een persoonlijkheidsmodel. We werken met een grote mat: "De Wereld van Verschil; landschap van ons gedrag". Met behulp van de mat en de scores uit de DISC brengen wij jouw persoonlijkheid en gedrag in kaart. Visueel. Zo ontstaat jouw persoonlijke profiel.

Jouw persoonlijke DISC-profiel ga je koppelen aan de tolksituatie die je hebt beschreven. Je leert waarom je doet wat je doet en hoe een ander daarop zou kunnen reageren. Zo krijg je inzicht in je eigen gedrag. En leer je het gedrag van anderen herkennen en erkennen. Door dit inzicht kun je bewust ander gedrag inzetten, zodat het effect ook anders is. Je past dit inzicht vervolgens toe op je eigen tolkopdracht.

Je volgt deze nascholing in een groep, samen met andere tolken. Doordat iedere tolk anders is, leer je ook van elkaars gedrag en persoonlijkheid.

Aan het einde van deze nascholingsdag...

 • Weet je wat het persoonlijkheidsmodel DISC inhoudt.
 • Heb je geleerd hoe de DISC gedrag meet en in kaart brengt.
 • Weet je wat voor jou motiverende omstandigheden zijn en welke tolkopdrachten daar (niet) bij passen.
 • Heb je je persoonlijkheidssterkten leren kennen.
 • Heb je inzicht gekregen in de soort tolkopdrachten waarin jouw persoonlijkheidssterkten talenten zijn.
 • Ben je je ervan bewust dat iedere persoon in elke tolksituatie een DISC-profiel heeft. En wat dat betekent in de praktijk.
 • Weet je waarom en wanneer jouw gedrag (soms) schuurt met het gedrag van je collega.
 • Zet je gedrag niet meer gevoelsmatig in omdat het ‘goed voelt’, maar kies je bewust welk gedrag passend is in DIE situatie met DIE mensen op DAT moment.
 • Doe je recht aan je klanten, opdrachtgevers, collega’s en aan jezelf. Daarbij gaat het niet om wie of wat je bent en of dat goed is, maar hoe je professioneel kunt handelen in elke situatie.

- - - Lianne Nap en Heleen v.d. Houten - - -

Praktisch

28 november 2024, Woerden

Tijd

10-16.30u

Max. 14 deelnemers

Trainers: 
Heleen v.d. Houten  Lianne Nap

RTGS nr. 34057 - 6,5 uur
Wbtv: 6,5 PE-punten

Investering (ex. BTW):
€ 305,00

Inclusief
Koffie, thee en zoetigheid

Lekkere lunch

PDF Wereld van Verschil

Persoonlijk DISC-profiel

Persoonlijke feedback op opdrachten

Waarom een training bij In the Mirror?

Lianne Nap is tolk, intervisor en supervisor en ziet veel tolken die zich afvragen hoe zij meer grip kunnen krijgen op zichzelf in zeer uiteenlopende tolksituaties. Omdat tolken meestal alleen werken, worden ze zelden gespiegeld door andere professionele tolken. Als dat wél gebeurt, heeft de weerspiegeling niet altijd de diepgang waarmee je verder komt. Lianne is professional op het gebied van reflectie en kan die diepgang wél bieden. In veiligheid. Zij geniet ervan om met je op te trekken en jou mogelijkheden te bieden om te groeien. Zodat jouw spiegelbeeld blijft schitteren.

Heleen van den Houten is een zeer ervaren coach en trainer op het gebied van persoonlijkheid en communicatie. Zij bereikt op een kundige en integere manier dat mensen inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van hun gedrag en de effecten daarvan op anderen. Heleen en Lianne hebben samen diverse trainingen gegeven aan tolken en hebben gemerkt dat hun kennis, vaardigheden én karakters elkaar op een inspirerende manier aanvullen. Ze creëren een veilige leersituatie waarin je volop kunt ervaren wat wel en niet werkt voor jou.

Ik geef mij op voor 'Breng je tolktalent in kaart! (DISC)'

- donderdag 28 november 2024 - Woerden - 10.00-16.30u