Herken jij dit?

  • Je tolkt regelmatig in verschillende situaties.
  • Je vindt het leuk om door je tolkopdrachten steeds nieuwe dingen te leren.
  • Je merkt dat de interactie in de ene tolkopdracht je meer energie geeft dan in de andere.

Dan herken je dit ook . . .

  • Je lekt emmers vol energie als je op feestjes en bij etentjes tolkt. Je wilt weten waar jouw energielek zit.
  • Je krijgt energie van het tolken op feestjes en bij etentjes. Je wilt weten hoe je jouw energie op anderen over kunt brengen.
  • Je vindt het heerlijk om (wetenschappelijke) presentaties vooraf aan het tolken van een congres uitvoerig te bestuderen. Je wilt graag weten waarom niet alle collega’s dat doen.
  • Je tolkt graag op congressen, maar hebt een hekel aan de voorbereidingen. Je wilt graag weten hoe je je voorbereiding leuker kunt maken.

Van harte welkom bij de training
'Tolk jij introvert of extrovert?'

13 en 27 maart 2025 - Woerden

Dag 1

Je leert introvert en extrovert gedrag herkennen 
Zowel extrovert als introvert gedrag zijn deel van onze persoonlijkheid. Waardevol! Afhankelijk van de situatie en de persoon met wie je praat of werkt zul je zelf op een bepaalde manier reageren: je zet meer introvert of juist meer extrovert gedrag in. Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je in staat bent om jezelf flexibel op te stellen in tolksituaties.  Je staat stil bij wat jouw introverte en extroverte kant nodig hebben in een tolksituatie, niet alleen om de opdracht kwalitatief goed uit te voeren, maar ook om er energie van te krijgen.

De ene introvert is de andere niet
We plakken geen labels, maar zoeken naar handvatten. Als je veel kenmerken van introvert gedrag bij jezelf herkent, zul je merken dat je collega een hele andere introvert is.  Ook voor extrovert handelende mensen is er dat onderscheid. Je leert wat dat betekent in de praktijk en hoe het gedrag van die verschillende persoonlijkheidstypen eruit kan zien.

Dag 2

Introversie en Extroversie in interactie
Jij hebt bepaalde persoonskenmerken, maar alle andere aanwezigen in de situatie hebben dat ook. We kijken naar wie je tegenover je hebt en wat dat met jou doet. Op een interactieve manier proberen we ander gedrag en gespreksvormen uit waardoor je in contact blijft met jezelf als mens én als professional.

Introversie en Extroversie in de beroepscontext
Hoe lees jij, met jouw persoonlijkheidskenmerken, het gedrag van niet-horende tolkgebruikers? Welke beelden heb jij bij wat jouw klanten voor gedrag inzetten in tolksituaties? Interpreteert een meer extroverte tolk het gedrag van de ander anders dan een meer introverte tolk? Mag onze persoonlijkheid meespelen in interpretatie? Heeft dat gevolgen voor hoe jij je werk doet ten opzichte van hoe je collega daar mee omgaat? Welke regie mag en kan jij nemen vanuit jouw professionele rol?

Waarmee ga je aan het einde naar huis?

Na deze twee dagen ben je je ervan bewust dat je in elke tolksituatie meerdere mogelijkheden hebt - vanuit je eigen persoonlijkheid - om te reageren. Je hebt ervaren - en er volop mee geoefend! - dat je altijd een keuze hebt in het gedrag dat je in zet. Je hebt geleerd wat het betekent om meer introvert te zijn of meer extravert en hoe je die twee kanten in kunt zetten. Je hebt inzicht gekregen in de variabelen die veroorzaken of jij meer introvert, of meer extrovert reageert: de context, de aanwezigen, de ruimte en hoe goed je je klanten en opdrachtgevers kent.

Je zet gedrag niet meer gevoelsmatig in omdat het ‘goed voelt’, maar je kiest bewust welk gedrag passend is in DIE situatie met DIE mensen op DAT moment, waarbij je recht doet aan je klanten, opdrachtgevers, collega’s en aan jezelf. Daarbij gaat het niet om wie of wat je bent en of dat goed is, maar hoe je professioneel kunt handelen in elke situatie.

- - - Lianne Nap en Heleen v.d. Houten - - -

Praktisch

13 & 27 maart 2025, Woerden

Tijd

10-16u

Max. 14 deelnemers

Trainers: 
Heleen v.d. Houten  
Lianne Nap

RTGS nr. 33484, 15 uur
Wbtv: 15 PE-punten

Investering (ex. BTW):
€ 525

Inclusief
Koffie, thee en zoetigheid

Lekkere lunch

PDF Wereld van Verschil

Checklisten

Persoonlijke feedback op opdrachten

Waarom zou je kiezen voor een training bij 
In the Mirror?

Lianne is tolk, intervisor en supervisor en ziet veel tolken die zich -vaak in hun eentje- afvragen hoe zij meer grip kunnen krijgen op zichzelf in zeer uiteenlopende tolksituaties. Omdat tolken meestal alleen werken, worden ze zelden gespiegeld door ‘gelijken’ - andere professionele tolken. Als dat wél gebeurt, heeft de weerspiegeling niet altijd de diepgang waarmee je verder komt. Lianne is professional op het gebied van reflectie en kan die diepgang wél bieden. Zij geniet ervan om met je op te trekken en jou mogelijkheden te bieden om te groeien. Zodat jouw spiegelbeeld blijft schitteren.

Heleen van den Houten is een zeer ervaren trainer op het gebied van persoonlijkheid en communicatie. Zij bereikt op een kundige en integere manier dat mensen inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van hun gedrag en de effecten daarvan op anderen. Heleen en Lianne hebben samen diverse trainingen gegeven aan tolken en hebben gemerkt dat hun kennis, vaardigheden én karakters elkaar op een inspirerende manier aanvullen. Ze creëren een veilige leersituatie waarin je volop kunt ervaren wat wel en niet werkt voor jou.

Ze stellen zichzelf daarbij ook kwetsbaar op.

Ik geef mij op voor 'Tolk jij introvert of extrovert?'

13 en 27 maart 2025 - Woerden