Intervisie

Begeleide Intervisie

De werker zélf: die staat centraal tijdens een intervisie. De tolk bijvoorbeeld, of de maatschappelijk werker, of de docent. Het intervisiegesprek draait niet om de klant, de patiënt of de hulpvrager, maar juist de professional die het werk levert staat centraal tijdens intervisie.

Een groep collega’s kan met elkaar intervisie doen; dat noem je onbegeleide intervisie. Als een opgeleide, bekwame en gecertificeerde intervisiebegeleider leiding geeft aan het proces, noem je dit begeleide intervisie.

Werkwijze

Een intervisiebijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en heeft minimaal 3 deelnemers. Er zijn verschillende intervisiemethodes die we kunnen gebruiken. De methode is geen doel op zich, maar een middel om met elkaar tot reflectie te komen. Je leert in een veilig en open gesprek van en met collega’s. Je reflecteert op hoe je als werker handelt, denkt en voelt. Je onderzoekt wat je anders zou kunnen of willen doen. Nadat je ander gedrag hebt ingezet, breng je dat weer in als reflectiemateriaal.

Wat wordt er van jou verwacht?

Er wordt van jou verwacht dat je een inbreng maakt of dat je de inbreng van een collega vooraf doorneemt. Tijdens de bijeenkomst neem je actief deel, op een manier die passend is bij  jouw leerstijl.

Wat kenmerkt mij als intervisor?

Ik vind het belangrijk om veiligheid te kunnen bieden aan iedereen in de groep. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken.

Juist buiten je comfortzone liggen je leermogelijkheden. Dat betekent dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Leren doe je door nieuwe betekenis te geven aan je ervaringen.

Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit. Klik hier als je nog meer over mij wilt lezen.