Intervisie

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. In een kleine groep bespreek je vraagstukken uit je tolkpraktijk. Met behulp van anderen houd je jezelf een spiegel voor, waardoor je met een andere bril en bewuster kijkt naar je eigen handelen. Goede intervisie durft verder te gaan dan het zoeken naar oplossingen. Tijdens goede intervisiebijeenkomsten krijg je inzicht in onderliggende gedragspatronen, aannames en overtuigingen. Je krijgt ruimte om anders te handelen in de praktijk.

Werkwijze

Een intervisiebijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en heeft minimaal 3 deelnemers. Er zijn verschillende intervisiemethodes die we kunnen gebruiken. De methode is geen doel op zich, maar een middel om met elkaar tot reflectie te komen. Je leert in een veilig en open gesprek van en met collega’s. Je reflecteert en onderzoekt wat je anders zou kunnen of willen doen. Nadat je ander gedrag hebt ingezet, breng je dat weer in als reflectiemateriaal.

Wat wordt er van jou verwacht?

Er wordt van jou verwacht dat je een inbreng maakt of dat je de inbreng van een collega vooraf doorneemt. Tijdens de bijeenkomst neem je actief deel, op een manier die passend is bij  jouw leerstijl.

Kosten

De kosten van intervisie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, locatie en gewenste werkwijze. Mijn kosten bedragen 125 euro per uur (excl. BTW) voor het begeleiden van de intervisiebijeenkomst. Ik reken per bijeenkomst een uur voorbereidings- en ‘nabereidingstijd’. Daarnaast worden mijn reiskosten doorbelast én de kosten van de locatie en eventuele voorzieningen. Mijn totale kosten worden gelijkelijk verdeeld over de deelnemers en ieder ontvangt een eigen factuur. Doorgaans duurt een intervisiebijeenkomst twee uur en bestaat de groep uit minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

Rekenvoorbeeld

Twee uur intervisie met 5 deelnemers kost 250  euro aan begeleiding en 125 euro voorbereiding. Dat is 375 euro per bijeenkomst. Dit bedrag gedeeld door 5 deelnemers. Elke deelnemer betaalt 75 euro per intervisiebijeenkomst.

Wat kenmerkt mij als intervisor?

Ik vind het belangrijk om veiligheid te kunnen bieden aan iedereen in de groep. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken. Juist buiten je comfortzone liggen je leermogelijkheden. Dat betekent dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Leren doe je door nieuwe betekenis te geven aan je ervaringen. Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit. Klik hier als je nog meer over mij wilt lezen.

Na met veel plezier drie modules van het “Ethisch Drieluik” bij Lianne te hebben gevolgd hebben wij gevraagd of Lianne ons als groep van vijf collega’s een aantal keer per jaar intervisie wil geven. Tijdens de nascholing in de afgelopen jaren heeft Lianne laten zien dat ze je op een creatieve en uitdagende manier als tolk aan het denken zet over je eigen handelen. Dat gebeurde altijd op een open en respectvolle wijze, waarbij een casus van alle kanten werd belicht en iedereen actief betrokken werd. Ik kijk dan ook uit naar de eerste intervisiebijeenkomst, waarbij we onder de deskundige begeleiding van Lianne verder kunnen reflecteren op ons mooie vak!

Josje Muntendam, tolkt sinds 2001