Intervisie

Begeleide Intervisie

De werker zélf: die staat centraal tijdens een intervisie. De tolk bijvoorbeeld, of de maatschappelijk werker, of de docent. Het intervisiegesprek draait niet om de klant, de patiënt of de hulpvrager, maar juist de professional die het werk levert staat centraal tijdens intervisie.

Een groep collega’s kan met elkaar intervisie doen; dat noem je onbegeleide intervisie. Als een opgeleide, bekwame en gecertificeerde intervisiebegeleider leiding geeft aan het proces, noem je dit begeleide intervisie.

De intervisiebijeenkomst

Zo’n bijeenkomst ziet er ongeveer als volgt uit: één van de deelnemers bereidt een werkgerelateerde inbreng voor. De inbrenger formuleert een vraagstelling die te maken heeft met het functioneren van de persoon in het beroep, bijvoorbeeld over communicatie, samenwerking, kwaliteit of professionaliteit. De inbrenger beschrijft zijn/haar casus vooraf zo concreet mogelijk en stuurt deze naar alle leden van de groep. De groepsleden helpen de inbrenger de vraagstelling te verhelderen, een antwoord te zoeken en handelingsalternatieven te bedenken.

Leercirkel

Bij intervisie wordt gebruik gemaakt van een leercirkel: na de analyse van een vraag of probleem ontstaat een beeld van de oorzaken en gevolgen ervan. De inbrenger kiest daarna voor gedragsalternatieven en probeert die uit in de praktijk. In de volgende bijeenkomst wordt op de ervaring van het experimenteren met ander gedrag teruggekomen. Door dit proces van nadenken óver en reflecteren óp vragen over je eigen werk, en je eigen rol daarin, krijg je met hulp van de anderen in je intervisiegroep nieuwe inzichten. De leden van de intervisiegroep doen ook leerervaringen op wanneer zij zelf geen vraag inbrengen in het intervisiegesprek, doordat zij inzichten en ervaringen uitwisselen en zich verplaatsen in de vraagstelling van de inbrenger.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met verschillende intervisiemethodes. De methode is geen doel op zich, maar een middel om met elkaar tot reflectie te komen. In zo’n groepsbijeenkomst leer je in een veilig en open gesprek van collega’s, door te reflecteren op hoe je als werker handelt, denkt en voelt en nagaat wat je anders wilt doen.

Open Intervisiegroep

Tweewekelijks, op woensdagochtenden, van 10.00-12.00u is er een open intervisiegroep in Woerden. 'Open' betekent dat het niet gaat om een bestaande groep, maar dat je je als individu kunt aansluiten. Je kunt de eerste woensdagochtend vrijblijvend deelnemen, zodat je kunt aftasten of je je prettig voelt bij mij als intervisor. Als je besluit deel te nemen aan de intervisiegroep, koop je een strippenkaart voor drie sessies. Deze strippenkaart is drie maanden geldig. Uiterlijk een week vooraf aan de geplande intervisiedatum laat je weten of je komt.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je communiceert duidelijk wanneer je komt. Er wordt van jou verwacht dat je een inbreng schrijft, óf dat je de inbreng van een collega vooraf doorneemt. Tijdens de bijeenkomst neem je actief deel, op een manier die passend is bij  jouw leerstijl.

Wat kenmerkt mij als intervisor?

Ik vind het belangrijk om veiligheid te kunnen bieden aan iedereen in de groep. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken.

Juist buiten je comfortzone liggen je leermogelijkheden. Dat betekent dat je een veilige omgeving nodig hebt om te kunnen leren. Leren doe je door nieuwe betekenis te geven aan je ervaringen.

Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit. Klik hier als je nog meer over mij wilt lezen.

Kosten intervisie

De eerste bijeenkomst is gratis. Daarna zijn de kosten voor een strippenkaart voor drie intervisiebijeenkomsten 90,00 euro (excl. BTW). Deze strippenkaart kun je gebruiken bij de open intervisiegroep op woensdagochtend, van 10.00-12.00u in Woerden. Je strippenkaart is drie maanden geldig.

Wil je mij uitnodigen om intervisie te geven aan jullie bestaande intervisiegroep? Dat kan ook! Dan overleggen we over tijden, plaats en kosten.