LEVERINGSVOORWAARDEN

TRAININGEN/NASCHOLINGEN

IN THE MIRROR

Duidelijkheid over elkaars verwachtingen in wat wij leveren en wat je van ons kunt verwachten vinden wij belangrijk. Daarom een aantal zaken op een rij.

Inschrijving

 1. Je hebt je ingeschreven voor een training via de website van In the Mirror.
 2. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Je kunt dat doen door me een mailtje te sturen. Na 14 dagen wordt je inschrijving automatisch definitief.
 3. Wanneer we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.
 4. Een paar weken van tevoren ontvang je een mail met extra informatie.

Annuleren na afloop van de bedenktijd

 1. Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen we op je deelname aan de training waarvoor je je ingeschreven hebt. We gaan verplichtingen aan met trainers en de trainingslocatie en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom is annuleren na 14 dagen niet mogelijk.
 2. Je kunt wel kosteloos iemand anders naar de training laten gaan. Geef dat wel z.s.m. door.

Overmacht

 1. Als je een training moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, dan overleggen we hoe we dat redelijkerwijs kunnen oplossen.
 2. Een overvolle agenda geldt niet als overmacht.

Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 1. Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus herinschrijven. In principe betaal je dan twee keer de trainingskosten. We maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. We gaan dan onderzoeken of we iemand van de wachtlijst jouw plek kunnen laten innemen.
 2. Vinden we iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven we je inschrijving naar een volgende keer dat we de training verzorgen. Je betaalt wel alvast de factuur voor de training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je dan geen tweede keer voor de training waarnaar je doorgeschoven bent.

Ingangseisen

 1. Op de website van In the Mirror staat voor elke training vermeld welke ingangseis van toepassing is voor het volgen van de training.

RTGS

 1. Op de website van In the Mirror staat per training vermeld hoeveel punten het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS, www.stichtingrtgs.nl) heeft toegekend aan de desbetreffende nascholing.
 2. Het RTGS hanteert een 80%-regel wat betreft aanwezigheidsplicht. Ben je meer dan 20% van de nascholingstijd afwezig, dan krijg je geen enkele registerpunt voor de nascholing.
 3. Lianne Nap verzorgt de communicatie met het RTGS voor de deelnemende tolken aan nascholingen van In the Mirror.

RBTV

 1. Wil je de nascholingspunten gebruiken voor het RBTV (Register Beëdigde Tolken en Vertalers) dan kun je de omschrijving van de training gebruiken zoals die op de website van In the Mirror staat.
 2. Op verzoek krijg je aan het eind van de training een certificaat. Deze gegevens dien je zelf te verwerken bij het RBTV.

Kwaliteit: Niet goed? Geld terug

 • Ik wil graag enthousiaste ambassadeurs van In the Mirror. Ik doe mijn uiterste best om trainingen/nascholingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 • Ben je toch ontevreden over (een onderdeel van) een meerdaagse training? Laat het weten! Alleen dan kan ik er iets aan doen.
 • Baal je ervan dat je de training hebt gevolgd, omdat de training heel anders was dan je had verwacht? Zeg het tijdens de trainingsdag tegen de trainer en je krijgt je geld (excl. een bijdrage voor evt. lunch en materialen) terug. De voorwaarden zijn: (a)  je bent alle trainingsmomenten aanwezig en (b) je vertelt tijdens de trainingsdag aan de trainer dat de training niet voldoet aan de verwachtingen die je had.

Te weinig deelnemers

 1. Bij onvoldoende deelnemers kan ik besluiten dat een training niet doorgaat.
 2. Als een trainingsdag niet doorgaat, hoor je dit uiterlijk een week van tevoren.

Trainer of locatie niet beschikbaar

 1. Als op de dag van de training een trainer niet beschikbaar is, doe ik er alles aan om een vervangende trainer te vinden. Of de dag wordt verzet.
 2. Als op de dag van de training de locatie niet beschikbaar is, doe ik er alles aan om een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.

Studiemateriaal

 1. Al het (studie)materiaal dat ik uitdeel tijdens de training wordt automatisch van jou.
 2. Op alle studiematerialen die door In the Mirror gemaakt zijn, rust het auteursrecht van Lianne Nap. Onderaan de materialen staat dat je het mag kopiëren, mits er geen veranderingen in aangebracht worden.

Betaling

 1. Je betaalt de training via een bankoverschrijving. Je betaalt binnen 14 dagen.
 2. Als je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken. Meestal betaal je een aanbetaling van 1/3 van het bedrag en jij doet een voorstel voor de rest van de betaling.

Privacy

Alle informatie die ik van je ontvang, behandel ik strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens, maar ook voor informatie over je werk en over de onderwerpen die je tijdens de training inbrengt, enzovoort.

Lees ook de uitgebreide privacyverklaring.

SUPERVISIE - INTERVISIE - COACHING

IN THE MIRROR

Geheimhoudingsplicht

De supervisor verplicht zich tot volstrekte geheimhouding van alles wat zij bij de voorbereiding en de uitvoering van een supervisietraject verneemt.

Schriftelijke verslaglegging

Na elke bijeenkomst maakt de supervisor aantekeningen om de voortgang te registreren.

Alle verslagen en andere voor de supervisie relevante documenten vallen onder de boven- genoemde geheimhoudingsplicht en worden vernietigd na de afsluiting van het traject.

Contractering

Supervisor en supervisant(en) maken de eerste bijeenkomst afspraken over werkwijze, inbreng, verslaglegging, frequentie en duur van bijeenkomsten en over onderwerpen die nog meer van belang zijn op dat moment.

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een supervisiecontract en in de tweede bijeenkomst door supervisor en supervisant(en) ondertekend.

Iedere supervisant houdt zich aan de gemaakte afspraken.

Tarieven

Tarieven worden in onderling overleg afgestemd.

Betaling

Na de bijeenkomst krijgen de deelnemers ieder afzonderlijk een factuur.

Annulering

Als de supervisant of coachee  een bijeenkomst binnen 48 uur voor aanvang annuleert, wordt de hele bijeenkomst in rekening gebracht.

Als de supervisant een bijeenkomst moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, dan overleggen we hoe we dat redelijkerwijs kunnen oplossen.

Gaat het om groepssupervisie en is een enkel lid van de groep verhinderd, dan beslist de groep of de bijeenkomst doorgaat of niet.

Annulering door supervisor

De supervisor doet er alles aan om te voorkomen dat zij de bijeenkomst moet afzeggen. Mocht zij vanwege ziekte of andere plotselinge omstandigheden verstek moeten laten gaan, dan kunnen er wederzijds geen kosten in rekening worden gebracht.

1. Waar ‘training’ staat kan ook ‘nascholing’ gelezen worden.

2. Waar ‘supervisor’ staat, kan ook ‘intervisor’ of ‘coach’ gelezen worden.

3. Waar ‘supervisant’ staat kan ook ‘deelnemer aan een intervisiegroep’ of ‘coachee’ gelezen worden.